Kanal Soroush4

 Kanal Eita4

Untitled 22

مقالات رسیده

به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

2 لزوم اطلاع از مبانی فقهی جمعیت
متاسفانه امروزه برخی افراد نا آگاه که به غرب تمایل دارند و مباحثی چون دمکراسی و آزادی و ... را در غرب جستجو می کنند و از مبانی فقهی اطلاع چندانی نـدارند به خود اجازه می هند در موضوعات فقهی نسبت به جمعیت دخالت کنند. آیت الله مدرسی

از اساتید دروس خارج حوزه که در چندین همایش ویژه جمعیت به ایراد سخن پرداخته اند، در دوره تربیت کارشناس جمعیت بیان داشتند: متاسفانه امروزه برخی افراد نا آگاه که به غرب تمایل دارند و مباحثی چون دمکراسی و آزادی و ... را در غرب جستجو می کنند و از مبانی فقهی اطلاع چندانی نـدارند به خود اجازه می هند در موضوعات فقهی نسبت به جمعیت دخالت کنند.
حکم کاهش یا افزایش جمعیت
این استاد برجسته حوزه با مطرح کردن سؤالی مبنی بر این که آیا کثرت جمعیت در شرایط فعلی مستحب است یا نه؟ یا به خاطر دلیلی مفسده دارد یا نه؟ پاسخ دادند که باید از طریق شرع مقدس به دست آورد؛ اگر شارع تشخیص دهد در شرایط فعلی، کثرت جمعیت مستحب است، باید به نظر آن عمل کرد و اگر تشخیص دهد، خوب نیست، باز هم باید به نظر شرع مقدس عمل نمود.
اگر در زمانی کثرت جمعیت به نظر شرع مقدس، مفسده داشته باشد؛ مستحب نخواهد بود.
در ابتدا باید روشی که در کتب فقهی مطرح شده پیش برویم چرا که این یک مسألۀ فقهی است، و اجتهادی و چون اوائل خیلی ها بنیه فقهی نداشتند دخالت کرده و  به نتایج نامناسبی دست پیدا کردند.
استحباب فرزند اوری
استحباب فرزند آوری در چند بعد بررسی می شود:
استحباب فرزند آوری در بعد فردی؛
استحباب فرزند آوری از دید اجتماعی؛
یکی دیگر استحباب فرزند آوری از دیدگاه حکومتی؛
در شرایط عادی و در شرایط خاص؛
سپس ایشان با دلایل فقهی به تبیین مباحث فوق پرداختند.
برچسب: فرزند آوری، کاهش جمعیت، تمایل به غرب، آیت الله مدرسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to Twitter

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Find us on Facebook
Follow Us