گزارشی از چهار دوره

Untitled 22

مقالات رسیده

به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Found 1212048 2875909جریان فکری مالتوس در کشورهای اسلامی
یکی از اعتقادات مالتوس این است که تا وقتی مرد نمی تواند خانواده اش را از فقر نجات دهد و قدرت تامین معاش ندارد نباید ازدواج کند و امروزه در جامعه ما همین حرف را از دانشجویان ما می شنویم.
دکتر توکلی، عضو  هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره)

در یکی از کلاس های دوره تربیت کارشناس جمعیت، ضمن اشاره به این شبهه که مرد تا توانایی اقتصادی اداره خانواده را ندارد نباید ازدواج کند بیان کردند: یکی از اعتقادات مالتوس این است که تا وقتی مرد نمی تواند خانواده اش را از فقر نجات دهد و قدرت تامین معاش ندارد نباید ازدواج کند و امروزه در جامعه ما همین حرف را از دانشجویان ما می شنویم و می گویند: چون توانایی اداره خانواده را ندارم ازدواج نمی کنم این حرف را مالتوس در سال 1872 گفته و این بحث بعدها تبدیل به یک جریان فرهنگی شد.
فقر، محصول بی عدالتی
عده ای از مخالفین مالتوس اعتقاد داشتند که فقر، محصول بی عدالتی است ولی مالتوس این مساله را رد کرد و گفت: علت فقر، خود جمعیت است همان موقعی که مالتوس این حرف ها را بیان می کرد یک قانونی بنام قانون فقر در انگلستان اجرا می شد. در این قانون به کسانی که فقیر بودند اعانه ای پرداخت می کردند در آن زمان انگلستان دچار کسری بودجه شد متوجه شدند که حرف های مالتوس خیلی خوب است و حرفه ای او را در مجلس بردند و به تصویب رساندند.
تغییر اعتقادات در جهت کنترل نسل
یک از نظریات نوپا، نظریات اقتصادی است به عنوان مثال: اواخر قرن 19 جامعه شناسان فرانسوی  مطرح کردند: تمایل فرد به بالا رفتن جایگاه اجتماعی، افزایش فردیت و کسب سرمایه فردی باعث کاهش تمایل به باروری می شود زیرا ارتقاء اجتماعی مستلزم فرزند کمتر است.
ابتدا گفتند فقر و مسائل اجتماعی عامل افزایش جمعیت است و بعد که دیدند با این روش نمی توان جمعیت را کنترل کرد، گفتند: باید تفکرات و ترجیحات مردم را عوض کنیم که خودشان به سمت کنترل نسل و کنترل جمعیت حرکت کنند.
برچسب: دوره تربیت کارشناس جمعیت، توکلی، جمعیت، ناباروری خاموش، مالتوس، کنترل نسل، اقتصاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to Twitter

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Find us on Facebook
Follow Us