Kanal Soroush4

 Kanal Eita4

Gozaresh

مقالات رسیده

به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نماد

Logo

بسم الله الرحمن الرحيم

سبک زندگی اسلامی

جلسه اول

تعريف سبك زندگي:

شيوه و روش زندگي يا مدل و نوع زيستن كه نشان دهنده بينشها و نگرشهاي فرد يا يك گروه يا يك جامعه باشد.

سابقه بحث از سبك زندگي:

     گرچه امروزه بحث از سبك زندگي با همان واژه LIFE STYLE در كشورهاي غربي مطرح شده اما سابقه آن در اسلام به چهارده قرن پيش بر مي گردد. كتابهايي كه از قديم در خصوص سيره زندگي معصومين عليهم السلام نوشته شده اشاره به همان سبك زندگي اسلامي الهي دارد مانند كتابهاي سيرة النبي صلي الله عليه و آله و سيره معصومين عليهم السلام و سنن النبي. كه الگوهاي رفتاري و روش زندگي آن بزرگواران با خانواده، با جامعه،‌با دوستان با دشمنان و ... را مورد بررسي دقيق قرار مي دادند. (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 24)

ضرورت توجه به سبك زندگي:

امروزه غرب توانسته با انواع ابزارهاي گوناگون به ويژه ابزار رسانه، فرهنگ الحادي و بريده از توحيد خود را به زندگي ما وارد كند و ما نيز بدون آنكه خودبخواهيم از آن تأثير گرفته ايم و لذا بي توجهي به سبك زندگي اسلامي جامعه اسلامي ما را تحت تأثير سبك زندگي غربي خواهد ساخت و عواقب جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

منبع سبك زندگي اسلامي:

از آنجا كه موضوع علم فقه واحكام در مورد رفتارهاي بيروني انسان و جامعه مي باشد و سبك زندگي هم در خصوص لايه ظاهري حيات بشر كار مي كند بين فقه و سبك زندگي يك ارتباط و انسجام ذاتي است و احكام اسلام مي تواند به عنوان اولين منبع براي استخراج سبك زندگي باشد گرچه در ادامه مي توان از برخي مباحث اخلاقي و اعتقادي نيز كمك گرفت.

موضوع علم فقه:

علم فقه نحوه‌ي هماهنگي نظام رفتارها و تعاملات انسان را در ابعاد مختلف، مشخص مي كند نوع ارتباط انسان با خدا، انسان با انسانهاي ديگر، روش ارتباط انسان با طبيعت، حتي ارتباط انسان با حيوانات. بنابراين فقه اسلامي،‌فقه زندگي است و زندگي فقهي همان اصطلاح رايج «سبك زندگي» است. (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 10)

نكته مهم آنكه فقه از راه تبيين احكام و تعيين مجري احكام (به عنوان ولي و حاكم) سرپرستي مجموعه رفتارها و نظام مندي آنها را نيز بر عهده دارد.

اولين و مهترين اصل: اصل توحيد

دين مبين اسلام اولين و مهمترين اصل در سبك زندگي را «اصل توحيد» مي داند يعني جهان هستي ماهيت «از اويي، به سوي اويي» دارد. (انا لله و انا اليه راجعون) و هدف از تشريع احكام يا اخلاق، رسيدن به عبوديت است (و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون)

اصل اول در سبك زندگي اسلامي عبوديت است. نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات،‌ نكاح و ... همگي براي رسيدن به عبوديت است جامعه بايد در اين مسير گام بردارد تا به نقطه مطلوب برسد.

اصل دوم: اخلاص در عبوديت

عمل به احكام بايد در جهت تقرب به خداوند متعال باشد، غرضهاي مادي، دنيوي و هوي و هوس نبايد در اين مسير قرار گيرد. اصل اوليه در اعمال، ‌نيت است و نيت يعني انگيزه الهي داشتن در عمل. حتي حضور در جامعه، انتخابات،‌ كانديد شدن و رأي دادن بايد براي رضاي خدا باشد نه چيز ديگر.

اصل سوم: عبادت فعال و بانشاط

عبادت فعال و بانشاط با حضور جمعي تحقق پيدا مي كند. نماز جماعت، نماز جمعه، حج، و ... زماني مطلوب خواهد بود كه به صورت جمعي باشد دين اسلام به شدت از انزوا طلبي و گوشه گيري پرهيز مي كند و توصيه به حضور جدي و جامع در اجتماع دارد. حتي اعتكاف كه يك عبادت فردي به صورت گوشه نشيني در عبادت مي باشد بايد در مسجد جامع و در حضور جمع باشد. صدقات واجب مانند زكات، فطريه را بهتر است آشكارا پرداخت كرد تظاهر به دين و دينداري در جامعه مطلوب است گرچه در كنار آن از هر نوع ريا و شرك لازم است پرهيز شود و اين دو قابل جمع است و منافاتي با هم ندارد.

سبك زندگي غربي:

بر خلاف اسلام كه سبك زندگي را در مسير توحيد تعريف مي كند و انسان و جامعه را به آن سمت و سو حركت مي دهد سبك زندگي غربي، ظاهري الحادي و بريده از توحيد است. اولويت اول سبك و روش زندگي در غرب بر اساس ماديات و لذت جويي است آن هم بر اساس هوي و هوس و اگر هم نامي از خدا يا جهان ماوراء برده مي شود صرفا لقلقه‌ي زبان و يا شايد در حد يك نظريه‌ي علمي محض مي باشد (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 30)

مشكلات امروزي:

عمل به سبك زندگي غربي باعث بروز تعارضات و ناسازگاريهاي بسياري در زندگي خواهد شد. امروزه زندگيهاي غربي از زاويه‌ي سبكي و ارائه‌ي الگوهاي رفتاري غرب با ابزارهاي گوناگوني وارد زندگي ما شده و گرفتاريهاي متعدد و متنوعي را در ابعاد مختلف جامعه پديد آورده است. گاهي غفلت از سبك زندگي اسلامي خسارتهاي جبران ناپذيري را وارد مي سازد (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 32)

جلسه دوم

ثمرات زندگي به سبك اسلامي:

سبك زندگي مسأله اي بسيار مهم،‌كليدي و راهبردي است كه نقشي تعيين كننده دارد. از نظر اسلام هدف از خلقت بسط  عبوديت و توحيد گستري است. و لذا لازم است هرچه بيشتر اين توحيد در قالب رفتارهاي عيني فرد و جامعه محقق شود. سبك زندگي هر فرد يا جامعه هويت اجتماعي و شخصيت فردي افراد آن را نشان مي دهد و در برابر ديگران مجسم مي كند واز طريق قالب بندي سبك زندگي و ارائه الگوهاي رفتاري:

1. مسير تربيت بسيار كوتاه

2. هموارتر

3. و در عين حال كم هزينه تر خواهد شد

4. ضمن آنكه بسياري از نابساماني هاي اخلاقي و فرهنگي و مشكلات زندگي اجتماعي نيز از طريق ترويج سبك زندگي اسلامي حل مي شود

5. عمل به سبك زندگي اسلامي به صورت غير مستقيم انديشه‌ي توحيد را تبليغ مي كند و بيان آن، تبليغ مستقيم است

6. در سطح كلان اجتماعي سبك زندگي يكسان مي تواند پيوندهاي اجتماعي گسترده اي را شكل داده و الزامات رفتاري و انضباط خاصي را پديد آورده و منجر به يك قدرت پنهان اجتماعي متناسب با اعتقادات و ارزشهاي خود مي شود

7. و باعث ايجاد روابط پايدارتر، عميق تر،‌صميمي تر و مؤثرتر ميان افراد جامعه بر محور توحيد خواهد شد (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 32)

مقايسه سبك اسلامي با سبك غربي:

سبك زندگي اسلامي علاوه بر بعد ظاهري و مادي، ابعاد باطني و معنوي مسائل و موضوعات را در نظر گرفته و داراي حيات و روح بانشاط است بر خلاف سبك زندگي غربي كه تنها به ظاهر و ماديات اكتفا مي كند اما آن نشاط و روح و حيات لازم را ندارد و عاري از معنويات و باطني قضاياست.

ديدگاه مقام معظم رهبري مد ظله العالي:

هدف انقلاب اسلامي ايجاد يك تمدن نوين اسلامي است. تمدن نوين اسلامي دو بخش دارد:

بخش اول: بخش ابزاري

همين ارزشهايي كه به عنوان پيشرفت كشور مطرح مي شود مانند علم، اختراع،‌صنعت، سياست، اقتصاد، ‌اقتدار سياسي و نظامي به اعتبار بين المللي، تبليغ و ابزارهاي تبليغ كه همگي بخش ابزاري تمدن و به عنوان وسيله هستند.

بخش دوم: بخش متني و اصلي و اساسي

اين بخش بخش حقيقي است كه متن زندگي را تشكيل مي دهد و به آن «سبك زندگي» مي گويند. مانند مسأله خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوي مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزي، تفريحات، مسأله خط، مسأله زبان، مسأله كسب و كار، رفتار ما در محل كار، رفتار ما در محل دانشگاه،‌در مدرسه،‌در فعايتهاي سياسي، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه اي كه در اختيار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، همسر، فرزند، رفتار ما با رييس يا مرؤوس، با پليس، با مأمور دولت، سفرهاي ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، با دشمن، با بيگانه اينها بخشهاي اصلي تمدن است كه متن زندگي انسان است. اين بخش، بخش نرم افزاري تمدن و بخش اول، بخشهاي سخت افزاري آن است.

جلسه سوم

گستره‌ي فقه اسلامي:

امام خميني رحمة الله عليه مي فرمايند فقه، تئوري اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است. يعني هر آنچه كه انسان و جامعه انساني بدان احتياج دارد از دوران كودكي تا هنگام مرگ از مسائل فردي و خانوادگي گرفته تا مسائل كلان اجتماعي همگي در فقه مطرح شده است.

به ويژه آنكه اسلام براي لايه‌ي ظاهري زندگي به طور جدي وارد بحث شده و تمام مسائل و موضوعات زندگي را مد نظر قرار داده است و براي تمام مسائل و رفتارها دستور العمل خاص و متناسب خود را تعريف نموده است.

سبك زندگي و فقه:

سبك زندگي به ساختار كلي و مهندسي يك زندگي مي پردازد و از آنجا كه احكام فقهي در تمامي ابعاد زندگي جاري است،‌ مي تواند ساختار كلي زندگي را مهندسي كند.

مقايسه‌ي آموزه هاي دين با مجموعه‌ي زندگي:

زندگي يك مجموعه به هم پيوسته است و هر بعدي از زندگي با ابعاد ديگر ارتباط و تعامل دارد و هيچ يك از اجزاء بي نياز از ديگري نيست.

علم فقه و ابواب آن نيز با يكديگر مرتبط هستند. نماز و روزه با يكديگر ارتباط دارند عبادات بر معاملات و بالعكس تأثير دارد. ازدواج و نوع آن تأثير فراواني در سرنوشت انسان دارد. اگر جزيي از فقه آسيب ببيند يا عمل نشود بر روي اجزاي ديگر تأثير گذار خواهد بود. خمس و زكات دو باب از 52 باب فقهي هستند اما عمل نكردن به اين دو باب بر روي 50 باب ديگر فقه تأثير نامطلوب خواهد داشت بنابراين علم فقه با ديگر آموزه هاي دين از جمله اعتقادات و اخلاق ارتباط و انسجام ذاتي دارد كه آسيب ديدن يك بعد آن بر روي ابعاد ديگر نيز تأثير مي گذارد.

روش غرب:

غرب از راه ترسيم سبك زندگي، افكار آلوده خود را ترويج و مقاصد شوم خود را تحميل مي كند؛ سبك زندگي مي سازد و از راه سبك زندگي وارد زندگي ما مي شود وبدون آنكه ما متوجه شويم زندگي ما را تحت تأثير قرار داده و منحرف مي سازد. (دو ماهنامه علمي فرهنگي خط شماره 7 فروردين 92 ص 28)

وظيفه ما در قبال اين تهاجم آشكار معرفي سبك زندگي اسلامي و تبليغ و ترويج آن و الگوهاي اسلامي به جاي الگوسازي غربي است.

آيات و روايات ما و سيره‌ي معصومين عليهم السلام و علما مملو از سبكهاي زيبا، خردمندانه، قابل قبول نوع بشر و منطبق با فطرتهاي سالم مي باشد كه مي تواند الگو براي تمام جوامع بشري باشد.

اما غرب با رسانه هاي پر قدرت، ماهواره، اينترنت و هاليوود، امواج مسموم را وارد زندگي ها مي كند و به موقع آسيب خود را وارد كرده و بذر خود را مي پاشد و محصول خود را درو مي كند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to Twitter

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Find us on Facebook
Follow Us